forbot
+38 (095) 816-39-44
OOO Kurer-pak
  • OOO Kurer-pak
  • Danh mục hàng
  • Máy và thiết bị cho dịch vụ bưu chính
  • Túi đựng cho người đưa thư

Túi đựng cho người đưa thư

Gói tốc 130x190 + 40 (A6)
Đang có sẵn 
từ 0.48 UAH(0.02 EUR)
gói tốc  là một công cụ không thể thiếu cho những ai thường xuyên sử dụng các lô hàng của giấy tờ có giá, tiền bạc và bưu kiện nhỏ. Bản chất của gói là những nội dung gói được bảo vệ không chỉ từ con mắt tò mò và những yếu tố bên ngoài, mà còn với những truy cập trái phép. gói Express là:  để...
Nhóm: Túi đựng cho người đưa thư
Gói Express (phong bì)
Đang có sẵn 
Ltd "Courier-Pak" là nhà sản xuất phong bì chuyển phát nhanh nhựa và an toàn - gói độ bảo vệ khác nhau, vì vậy chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ đơn đặt hàng và đảm bảo với bạn chất lượng tốt nhất và giá cả.   Để thuận tiện của khách hàng, chúng tôi cung cấp một chu kỳ chế bản đầy đủ: bản vẽ...
Nhóm: Túi đựng cho người đưa thư
Safe-Pack 300x420 với phiếu giảm giá có thể tháo rời
Đang có sẵn 
Safe-gói  - một gói phần mềm với một van an toàn được sử dụng để bảo vệ chống truy cập trái phép vào các quỹ, vận tải, thương mại, chứng từ hải quan và các giá trị nhỏ khác trong vận chuyển và lưu trữ. Cũng bảo vệ chống lại thiệt hại cơ khí và chống lại những ảnh hưởng môi trường, được sử dụng ở...
Nhóm: Túi đựng cho người đưa thư
Gói 300x410 an toàn không có chứng từ có thể tháo rời
Đang có sẵn 
từ 4 UAH(0.14 EUR)
Safe-gói  - một gói phần mềm với một van an toàn được sử dụng để bảo vệ chống truy cập trái phép vào các quỹ, vận tải, thương mại, chứng từ hải quan và các giá trị nhỏ khác trong vận chuyển và lưu trữ. Cũng bảo vệ chống lại thiệt hại cơ khí và chống lại những ảnh hưởng môi trường, được sử dụng ở...
Nhóm: Túi đựng cho người đưa thư
Gói nhanh
Đang có sẵn 
gói tốc là một công cụ không thể thiếu cho những ai thường xuyên sử dụng các lô hàng của giấy tờ có giá, tiền bạc và bưu kiện nhỏ. Bản chất của gói  là những nội dung gói được bảo vệ không chỉ từ con mắt tò mò và những yếu tố bên ngoài, mà còn với những truy cập trái phép. gói Express là: 1    ...
Nhóm: Túi đựng cho người đưa thư
Gói tốc 300x400 + 40 (A3)
Đang có sẵn 
từ 1.40 UAH(0.05 EUR)
gói tốc  là một công cụ không thể thiếu cho những ai thường xuyên sử dụng các lô hàng của giấy tờ có giá, tiền bạc và bưu kiện nhỏ. Bản chất của gói là những nội dung gói được bảo vệ không chỉ từ con mắt tò mò và những yếu tố bên ngoài, mà còn với những truy cập trái phép. gói Express là :  để...
Nhóm: Túi đựng cho người đưa thư
Gói tốc 240x320 + 40 (A4)
Đang có sẵn 
từ 0.95 UAH(0.03 EUR)
gói tốc  là một công cụ không thể thiếu cho những ai thường xuyên sử dụng các lô hàng của giấy tờ có giá, tiền bạc và bưu kiện nhỏ. Bản chất của gói là những nội dung gói được bảo vệ không chỉ từ con mắt tò mò và những yếu tố bên ngoài, mà còn với những truy cập trái phép. gói Express là:  để...
Nhóm: Túi đựng cho người đưa thư
Nhanh gói 380x400 + 40
Đang có sẵn 
gói tốc  là một công cụ không thể thiếu cho những ai thường xuyên sử dụng các lô hàng của giấy tờ có giá, tiền bạc và bưu kiện nhỏ. Bản chất của gói là những nội dung gói được bảo vệ không chỉ từ con mắt tò mò và những yếu tố bên ngoài, mà còn với những truy cập trái phép. gói Express là:  để...
Nhóm: Túi đựng cho người đưa thư
Nhanh gói 150x210 + 35
Đang có sẵn 
gói tốc  là một công cụ không thể thiếu cho những ai thường xuyên sử dụng các lô hàng của giấy tờ có giá, tiền bạc và bưu kiện nhỏ. Bản chất của gói là những nội dung gói được bảo vệ không chỉ từ con mắt tò mò và những yếu tố bên ngoài, mà còn với những truy cập trái phép. gói Express là:  để...
Nhóm: Túi đựng cho người đưa thư
Gói tốc 190x240 + 40 (A5)
Đang có sẵn 
gói tốc  là một công cụ không thể thiếu cho những ai thường xuyên sử dụng các lô hàng của giấy tờ có giá, tiền bạc và bưu kiện nhỏ. Bản chất của gói là những nội dung gói được bảo vệ không chỉ từ con mắt tò mò và những yếu tố bên ngoài, mà còn với những truy cập trái phép. gói Express là:  để...
Nhóm: Túi đựng cho người đưa thư
Gói tốc 300x400 + 40 (A3) với một túi cho tài liệu
Đang có sẵn 
gói tốc  là một công cụ không thể thiếu cho những ai thường xuyên sử dụng các lô hàng của giấy tờ có giá, tiền bạc và bưu kiện nhỏ. Bản chất của gói là những nội dung gói được bảo vệ không chỉ từ con mắt tò mò và những yếu tố bên ngoài, mà còn với những truy cập trái phép. gói Express là :  để...
Nhóm: Túi đựng cho người đưa thư
Nhanh gói 250x360 + 40 với một túi cho tài liệu
Đang có sẵn 
gói tốc  là một công cụ không thể thiếu cho những ai thường xuyên sử dụng các lô hàng của giấy tờ có giá, tiền bạc và bưu kiện nhỏ. Bản chất của gói là những nội dung gói được bảo vệ không chỉ từ con mắt tò mò và những yếu tố bên ngoài, mà còn với những truy cập trái phép. gói Express là:  để...
Nhóm: Túi đựng cho người đưa thư
Gói tốc 240x320 + 40 (A4) với một túi cho tài liệu
Đang có sẵn 
gói tốc  là một công cụ không thể thiếu cho những ai thường xuyên sử dụng các lô hàng của giấy tờ có giá, tiền bạc và bưu kiện nhỏ. Bản chất của gói là những nội dung gói được bảo vệ không chỉ từ con mắt tò mò và những yếu tố bên ngoài, mà còn với những truy cập trái phép. gói Express là:  để...
Nhóm: Túi đựng cho người đưa thư
Nhanh gói 250x360 + 40
Đang có sẵn 
gói tốc  là một công cụ không thể thiếu cho những ai thường xuyên sử dụng các lô hàng của giấy tờ có giá, tiền bạc và bưu kiện nhỏ. Bản chất của gói là những nội dung gói được bảo vệ không chỉ từ con mắt tò mò và những yếu tố bên ngoài, mà còn với những truy cập trái phép. gói Express là:  để...
Nhóm: Túi đựng cho người đưa thư
Gói tốc 600x400 + 40 (A2)
Đang có sẵn 
gói tốc  là một công cụ không thể thiếu cho những ai thường xuyên sử dụng các lô hàng của giấy tờ có giá, tiền bạc và bưu kiện nhỏ. Bản chất của gói là những nội dung gói được bảo vệ không chỉ từ con mắt tò mò và những yếu tố bên ngoài, mà còn với những truy cập trái phép. gói Express là:  để...
Nhóm: Túi đựng cho người đưa thư

Mô tả

Giá sốt trên Túi đựng cho người đưa thư tại Poltava (Ukraina) từ công ty OOO Kurer-pak. Có nhiều lựa chọn sản phẩm chất lượng với giá cả phải chăng.